VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLA

Struktūra

VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS SKYRIAI

S. KONARSKIO G. 37, VILNIUS

 

VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIUS: 4 metų programa

PRIĖMIMAS

Į šį skyrių priimami 12 – 15 metų vaikai ir jaunimas.

Norintys mokintis šiame skyriuje laiko stojamuosius egzaminus.

Paraiškos priimamos kiekvienų metų gegužės mėn. (mokyklos raštinėje arba internetu).

Stojamieji egzaminai (piešimas, tapyba, kompozicija) vyksta birželio mėn. pradžioje.

Egzaminai: piešimas – piešiama paprastais pieštukais; tapybos ir kompozicijos užduotys atliekamos guašu.

Mokykla stojantiesiems skiria popieriaus, o piešimo ir tapymo priemonėmis (pieštukas, trintukas, smeigtukai popieriui, indeliai vandeniui, dažai, teptukai ir kt.) rūpinasi stojantysis.

Stojamųjų egzaminų rezultatai ir įstojusiųjų sąrašai skelbiami kiekvienų metų birželio mėn. viduryje mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos skelbimų lentoje.

APRAŠAS

Mokslo metai skirstomi į du pusmečius. Atsiskaitymo forma – peržiūros.

Kiekvienais metais, birželio mėn. pradžioje, visoms klasėms vyksta 2 savaitčių kūrybionė praktika.

Baigdami programą mokiniai gina diplominį darbą. Baigiantiems be skolų išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas (diplomas).

Atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis.

PAMOKOS

2-3 kartus per savaitę (pamokos būna ir šeštadieniais).

DALYKAI

kompozicija, piešimas, tapyba, dailės istorija, keramika (1 metai), skulptūra (2 ir 3 metai), grafika (3 ir 4 metai), instaliacija (4 metai).

MOKESTIS

21,72 Eur/mėn. Mokama už pusę metų.

 

VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIUS: 2 metų programa

PRIĖMIMAS

Į šį skyrių priimami 16 – 17 metų jaunimas.

Norintys mokintis šiame skyriuje laiko stojamuosius egzaminus.

Paraiškos priimamos kiekvienų metų gegužės mėn. (mokyklos raštinėje arba internetu).

Stojamieji egzaminai (piešimas, tapyba, kompozicija) vyksta birželio mėn. pradžioje.

Egzaminai: piešimas – piešiama paprastais pieštukais; tapybos ir kompozicijos užduotys atliekamos guašu.

Mokykla stojantiesiems skiria popieriaus, o piešimo ir tapymo priemonėmis (pieštukas, trintukas, smeigtukai popieriui, indeliai vandeniui, dažai, teptukai ir kt.) rūpinasi stojantysis.

Stojamųjų egzaminų rezultatai ir įstojusiųjų sąrašai skelbiami kiekvienų metų birželio mėn. viduryje mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos skelbimų lentoje.

APRAŠAS

Mokslo metai skirstomi į du pusmečius. Atsiskaitymo forma – peržiūros.

Birželio mėn. pradžioje, pirmoms klasėms vyksta 2 savaitčių kūrybionė praktika.

Baigdami programą mokiniai gina diplominį darbą. Baigiantiems be skolų išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis.

PAMOKOS

2-3 kartus per savaitę (pamokos būna ir šeštadieniais).

DALYKAI

kompozicija, piešimas, tapyba, dailės istorija, keramika, skulptūra, grafika.

MOKESTIS

21,72 Eur/mėn. Mokama už pusę metų.

 

SUAUGUSIŲJŲ SKYRIUS: 3 metų programa

PRIĖMIMAS

Į šį skyrių priimami asmenys nuo 18 m.

Norintys mokintis šiame skyriuje turi pateikti prašymą (mokyklos raštinėje arba internetu). Paraiškos priimamos kiekvienų metų gegužės mėn.

Stojamųjų egzaminų nėra.

APRAŠAS

Mokslo metai skirstomi į du pusmečius. Atsiskaitymo forma – peržiūros. Kiekvienais metais, birželio mėn. pradžioje, pirmoms ir antroms klasėms būna 2 savaitčių kūrybionė praktika.

Baigiant programą ginamas diplominis darbas. Baigiantiems be skolų išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Atostogos sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogomis.

PAMOKOS

2 kartus per savaitę.

DALYKAI

piešimas, tapyba, dailės istorija, grafika.

Galima lankyti tik kelis dalykus.

MOKESTIS

42 Eur/mėn. Mokama už pusę metų.

 

NEFORMALUS ŠVIETIMAS (PASIRENKAMOS STUDIJOS):

ANIMACIJA: 1 metų programa

PRIĖMIMAS

Į šią studiją vaikai ir jaunimas priimami nuo 7 iki 18 m. Stojamųjų egzaminų nėra.

Norintys lankyti šias studijas turi pateikti prašymą (mokyklos raštinėje arba internetu). Paraiškos priimamos kiekvienų metų gegužės mėn.

Šias studijas, kaip papildomą dalyką, gali lankyti ir į mokyklą įstoję mokiniai (Vaikų ir jaunimo skyrius).

APRAŠAS

1 m.  trukmės animacijos programos tikslas – mokiniams perteikti animacijos pagrindus, supažindinti su pieštinės bei skaitmeninės animacijos specifika, judančio vaizdo estetika.

Užsiėmimų metu mokiniai mokomi įvairių animacijos meno raiškos priemonių ir galimybių: išbando plastilino, koliažo, daiktų, piksiliacijos technikas. Taip pat supažindinami su animacijos filmo kūrimo etapais: rašo scenarijus, kuria personažus, montuoja bei garsina savo filmus. Programos dalyviai išmoks ne tik kurti autorinius animacijos filmus, bet ir juos įgarsinti, pristatyti animacijos forumuose ir festivaliuose. 

PAMOKOS

2 kartus per savaitę.

MOKESTIS

17,38 Eur/mėn. Mokama už pusę metų.

Studija finansuojama NVŠ lėšomis.

 

DIZAINAS: 1 metų programa

PRIĖMIMAS

Į šią studiją priimami vaikai ir jaunimas nuo 14 iki 18 m. Stojamųjų egzaminų nėra.

Norintys lankyti šias studijas turi pateikti prašymą (mokyklos raštinėje arba internetu). Paraiškos priimamos kiekvienų metų gegužės mėn.

Šias studijas, kaip papildomą dalyką, gali lankyti ir į mokyklą įstoję mokiniai (Vaikų ir jaunimo skyrius).

APRAŠAS

1 m. trukmės dizaino studijos programos tikslas suteikti mokiniams universalios patirties: aukštesnę grafinę kultūrą, gebėjimą orientuotis dizaino, daiktų aplinkos įvairovėje, žinių apie dizaino pagrindų naudojimą reklamoje, kuriant firminį stilių. Ugdomas erdvinis mąstymas, skonio pajautimas, skatinamas išradingumas ir originalumas. Tai padės pritaikyti savo įgūdžius ne tik kasdieniame gyvenime, praktinėje veikloje, bet ir tolimesnėse dizaino studijose.

PAMOKOS

2 kartus per savaitę.

MOKESTIS

17,38 Eur/mėn. Mokama už pusę metų.

Studija finansuojama NVŠ lėšomis.

 

FOTOGRAFIJA: 1 metų programa

PRIĖMIMAS

Į šią studiją priimami vaikai ir jaunimas nuo 14 iki 18 m. Stojamųjų egzaminų nėra.

Norintys lankyti šias studijas turi pateikti prašymą (mokyklos raštinėje arba internetu). Paraiškos priimamos kiekvienų metų gegužės mėn.

Šias studijas, kaip papildomą dalyką, gali lankyti ir į mokyklą įstoję mokiniai (Vaikų ir jaunimo skyrius).

APRAŠAS

1 metų trukmės programoje mokiniai susipažįsta su fotografijos teorija ir praktika. Tai fotografijos žanrai, spalvotyros pagrindai, fotografijos kryptys ir technikos, fotografijos parodos rengimo ypatumai. Programos tikslas – paruošti mokinius savarankiškam aplinkos patyrimui ir perteikimui fotografijos pagalba.

PAMOKOS

2 kartus per savaitę.

MOKESTIS

17,38 Eur/mėn. Mokama už pusę metų.

Studija finansuojama NVŠ lėšomis.

 

 

VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS

NAUJOSIOS VILNIOS FILIALAS

TREMTINIŲ G. 1, VILNIUS

 

 

VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS

EDUKACINĖ DAILĖS STUDIJA

Balsių progimnazija (Bublio g. 8, Vilnius / 103 kab.)

Studijų vadovas: Augustinas Liatukas

El. pašto adresas mozaika4you@gmail.com

Telefono numeris +37068249665

1 m. trukmės studijos programa skirta 7 - 16 m. mokiniams. Programoje bazinės piešimo, tapybos bei erdvinio meno (dizaino) disciplinų žinios pateikiamos kiekvienam suprantama kalba, nereikalaujančios išankstinio pasiruošimo ar specialių žinių. Mokymo procese supažindinama su pagrindiniais dailės terminais, teorinės žinios įsisavinamos atliekant praktines užduotis. Baigęs dailės pagrindų studiją mokinys įsisavina dailės abėcėlę, leidžiančią kurti savarankiškai ar toliau gilinti dailės žinias.

Studija finansuojama NVŠ lėšomis.

Veiklos apibūdinimas

Pažintis su įvairiais dailės išraiškos būdais bei technikomis: tapyba  (guašas, akvarelė, akrilas), piešimas (pieštukas, pastelė, kreidelės, anglis, sanginas), erdvinis menas (konstravimas iš popieriaus, plastiko, tekstilės).  

Pamokų metu diegiami įgūdžiai naudojant įvairias medžiagas, specifines dailės technikas. Pristatomos įvairios meninės raiškos galimybės: koloritas, spalvų maišymo dėsniai, tono, linijos, dėmės, tekstūros, faktūros specifika, kompozicijos (kūrinio struktūros), formos bei jos plėtotės erdvėje sąvokos. Taip pat ugdomi gebėjimai kūrinyje įtaigiai panaudoti komponavimo galimybes: tam tikrą elementų ritmą, dinamišką ar statišką jų išdėstymą, taikyti simetrijos ir asimetrijos, niuanso bei kontrasto principus.  Mokiniai kuria erdvinius objektus, abstrahuotas bei konkrečiu siužetu paremtas kompozicijas. 

Metodai

Taikomi praktiniai ir teoriniai dailės ugdymo modeliai:  tapymas,  piešimas, konstravimas, dailės bei dizaino istorijos, šiuolaikinių menininkų kūrinių pavyzdžių stebėjimas ir aptarimas, mokiniams rodomi pavyzdžiai lietuvių ir užsienio šalių dailės bei dizaino literatūroje. Dirbama individualiai ir grupiniu metodu.

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Suformuluoti, išvystyti ir realizuoti savo kūrybinius sumanymus. Motyvuotai pasirinkti dvimačius ar erdvinius elementus, motyvus, kurie padėtų įtaigiausiai perteikti temą. Komponuoti siužetinius motyvus ar abstrakčius elementus tam tikroje plokštumoje bei erdvinėje konstrukcijoje. Atskirti bazines tapybos, piešimo, erdvinio meno priemones, medžiagas ir technikas bei jas praktiškai išbandyti. Skirti tradicines tapybos priemones bei dažus, išbandyti nesudėtingas technikas.  Tapybos bei piešimo darbuose išgauti įvairių atspalvių maišant pagrindines, papildomas, chromatines ir achromatines spalvas, tinkamai naudoti spalvų derinius, įvairias linijas, dėmes, formas, faktūras, tekstūras, tonus. Erdvinio meno srityje konstruoti įvairias erdvines formas ir jas jungti tarpusavyje, išgauti nesudėtingas daiktinės aplinkos formas, kuriose derėtų meniniai bei praktiniai aspektai. 

 

 

VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS

KOMPOZICIJOS PAGRINDŲ STUDIJA “DAILĖ IR ANIMACIJA”

“Ateities” pagrindinė mokykla (S. Stankevičiaus g. 98, Vilnius)

Studijų vadovas: Augustinas Liatukas

El. pašto adresas mozaika4you@gmail.com

Telefono numeris +37068249665

1 m. trukmės programoje 7-16 m. mokiniams integruotai dėstomi tapybos bei piešimo ir animacijos - judančio vaizdo perteikimo pagrindai. Mokiniai supažindinami su dailės bei animacijos terminais, teorinės žinios įsisavinamos atliekant praktines užduotis. Tapybos bei piešimo ir animacijos pradžiamokslis skatina mokinius būti laisvais ir kūrybiškais ne tik pamokų metu, bet ir kasdieniame gyvenime, kitose disciplinose, atveria vaikams šiuolaikinių medijų pasaulį, suteikia gebėjimų perteikti savo idėjas ne tik įprastame paveiksle, piešinyje, bet ir autoriniame animaciniame filme.

Studija finansuojama NVŠ lėšomis.

Veiklos apibūdinimas

Supažindinama su skirtingomis dailės bei animacijos technikomis ir medžiagomis. Tapyba (guašas, akvarelė, akrilas), piešimas (pieštukas, tušas, kreidelės, anglis, sangina), animacija (pieštinės, erdvinės, aplikacinės, koliažinės, kompiuterinės animacijos technikos). Diegiami baziniai darbo su įvairiomis medžiagomis bei technikomis įgūdžiai.

Supažindinama su meninės išraiškos elementais: koloritas, linija, dėmė, tonas, tekstūra, faktūra, formos ir kompozicijos sąvokos. Diegiami komponavimo įgūdžiai per tam tikro ritmo, statikos ir dinamikos, simetrijos ir asimetrijos, kontrasto ir niuanso naudojimą. Mokomasi animacinės raiškos elementų: darbo kompiuterinėmis programomis, animacinių piešimo technikų, kadruotės, režisūros, montavimo pagrindų. 

Mokiniai kuria tam tikru siužetu paremtas bei asbtrakčias tapybos ir piešimo kompozicijas, animacinius filmus pagal iš anksto numatytą scenarijų.  

Metodai

Praktiniai bei teoriniai tapybos, piešimo ir animacijos mokymo metodai: tapymas, piešimas, animacini ų vaizdinių kūrimas, vaizduoja mosios

dailės bei animacijos kūrinių stebėjimas ir aptarimas, pateikiami  pavyzdžiai specialioje literatūroje.

Dirbama individualiai ir grupėmis. 

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Suformuluoti, išvystyti ir realizuoti savo kūrybinius sumanymus. Motyvuotai pasirinkti tam tikrus vaizdinius elementus, motyvus, animacinio piešinio stilių, filmo siužetą, numatyti jo tikslinę auditoriją. Tapybos bei piešimo srityje komponuoti tam tikrus siužetinius motyvus ar abstrakčius elementus konkrečioje plokštumoje. Animacijos srityje – sudėtinius filmo elementus sujungti į logišką ir įtaigią seką, panaudoti elementarius režisūros principus. 

Atpažinti bei skirti elementarias tapybos, piešimo bei animacijos priemones, medžiagas, technologijas, įgyti darbo kompiuteriu pagrindus.  

Gebėti taikyti elementarius komponavimo dvimatėje plokštumoje būdus, įtaigiai naudoti judančio ir statiško vaizdo išraišką. Suvokti ir taikyti bazines animacijos išraiškos priemones, išbandyti nesudėtingas technikas.   Suprasti spalvų maišymo dėsnius, parinkti įtaigius spalvų derinius, perteikti skirtingas formas piešimo išraiškos priemonėmis, įvairiai naudoti linijos,  dėmės, formos, tono, tekstūros ir faktūros elementus, kurti įtaigų animacinį stilių, išraiškingą personažą ir animacinio filmo siužetą. 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 15.45 - 17.45
 • 2. 18.00 - 20.00
 • 3. 20.00 - 22.00
iki žiemos (šv. Kalėdų) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.